Polsko-ukraińska wymiana w Ostrowie Wielkopolskim

  

Dzięki wsparciu organizacyjnemu Firmy WBM Polska oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w okresie 9-17 lipca 2013 r. zrealizowano polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Działanie było współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży”. Ze strony ukraińskiej udział w wymianie wzięło 19 uczestników zespołu tanecznego WESEŁKA z miejscowości Lebedyn, regionu sumskiego.

  

W trakcie trwania wymiany zrealizowano szereg działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz poznawczym. Motywem przewodnim były tańce ludowe. Miały miejsce wspólne warsztaty taneczne. Dzięki nim młodzież z obu krajów miała możliwość wymienić się doświadczeniem oraz umiejętnościami, a także zintegrować się. W wyniku udziału w corocznej imprezie kulturalnej w Skrzebowej- Swojskie Spotkania z Folklorem (14.07.2013 r.)- młodzież z obu krajów miała okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne szerszej publiczności.W występach uczestniczyły także zespoły z Rumunii oraz Mołdawii.

     

Dzięki udziałowi w wymianie oraz jej charakterowi ponadnarodowemu uczestnicy z każdego kraju poszerzyli swoje horyzonty światopoglądowe oraz dostrzegli i poddali analizie istniejące różnice i podobieństwa kulturowe. Miały miejsce także wspólne warsztaty językowe oraz integracyjne. Ukraińskiej młodzieży zaprezentowano także możliwości podjęcia studiów wyższych w Polsce. Szerzej omówiono szanse i perspektywy związane z wyborem właśnie takiej ścieżki edukacyjnej.

  

Wartością dodaną projektu była integracja polskiej i ukraińskiej młodzieży w oparciu o wspólnotę kulturową, duchową oraz językową. Dzięki udziałowi w wymianie młodzież miała możliwość poznania rówieśników z innego kraju, ich stylu życia i problemów dnia codziennego, pomieszkać przez pewien czas w odmiennym środowisku oraz zdobycia nowych wiedzy i umiejętności. Była to także okazja by poznać inny kraj, jego kulturę i język, historię, zwyczaje i obyczaje.

  

Wymiana młodzieży miała także charakter turystyczny. Uczestnicy odwiedzili szereg ciekawych miejsc, m.in. Wrocław i Kraków.

  

Warto podkreślić, że ta wymiana była kontynuacją ubiegłorocznej. W 2012 r., również w lipcu, miała miejsce pierwsza wizyta ukraińskiej młodzieży do Ostrowa Wielkopolskiego. W wymianie uczestniczyła młodzież z Sum. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury, a także organizacyjnemu i merytorycznemu wsparciu Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa oraz Firmy WBM Polska.