NASZE SUKCESY

 

 

LISTA UCZELNI, NA KTÓRYCH KSZTAŁCĄ SIĘ NASI KLIENCI

 

 

 

Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Politechnika Gdańska

Politechnika Krakowska

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Warszawska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia Łazarskiego

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 LISTA SZKÓŁ ŚREDNICH I ZAWODOWYCH, W KTÓRYCH UCZĄ SIĘ NASI KLIENCI

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Policealne Szkoły dla Dorosłych AP Edukacja

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie 

Polski